začiatočníci

Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa tu zoznámia so základmi angličtiny. V tomto kurze sa budú rozvíjať schopnosti čítania textu s porozumením, posluch, písanie. Pri rôznych aktivitách vo dvojici alebo skupinách budete môcť pod dohľadom lektora rozvíjať svoj ústny prejav v cudzom jazyku. Naučíte sa stručne rozprávať o svojej rodine, práci, koníčkoch, budete sa vedieť predstaviť. Zvládnete základné úkony napr.objednanie jedla, určenie smeru cesty, nakupovanie. Jednoduchými vetami si dokážete rezervovať hotel a prenajať auto. 

 • kurzy sú vedené dynamicky
 • vedú ich naši skvelí lektori
 • hodiny majú konverzačný štýl
 • pri výučbe používame modernú audio-vizuálnu techniku
 • u nás jazykové kurzy otvárame, nielen ponúkame

 • Typy kurzov:

  Bežný kurz - 2 x v týždni / 30 vyuč. hod / 10 týždňov 

  Víkendový kurz - sobota / 20 vyuč. hod / 10 týždňov

  Letný kurz - 3 x v týždni / 20 vyuč. hod / 3 týždne