Jazykové preklady

JAZYKOVÁ ŠKOLA - MTM Prešov vyhotovuje jazykové preklady od roku 2003 len s kvalifikovanými prekladateľmi. Dokumenty prekladáme do 73 JAZYKOV v krátkych dodacích lehotách (aj do 4 hodín). Dokument je možné podpísať aj elektronickou pečiatkou t.j. uvedený dokument nemusíte tlačiť a skenovať ale priamo zašlete na úrad v elektronickej podobe s elektronickým podpisom. Naše dlhoročné skúsenosti s prekladmi, nám umožňujú aj prípadné odporúčanie ako postupovať pri niektorých prekladoch. Napríklad niektoré dokumenty musia obsahovať Apostille, niektoré dokumenty k určitým úkonom nie je potrebné prekladať atď. Bližie informácie Vám radi poskytne osobne prípadne telefonicky.


PREKLADY S OVERENÍM - ÚRADNÉ PEKLADY 

rodné listy, vysvedčenia, potvrdenia, listy vlastníctva, živnostenské listy, plnomocenstvá, certifikáty, lekárske správy, technické preukazy, doklady o odhlásení vozidla, apostily a ďalšie oficiálne dokumenty.

JAZYKY

albánsky, anglický, arabský, arménsky, azerbajdžanský, bieloruský, bosenský, bulharský, český, čínsky, dánsky, dárijsky, esperanto, estónsky, fínsky, francúzsky, flámsky, furlantský, grécky, gruzínsky, hebrejský, hindský, holandský, chorvátsky, indonézsky, islandský, japonský, katalánsky, kazažský, kórejsky, latinský, litovský, lotyšský, maďarský, macedónsky, malgašský, moldavský, mongolský, nemecký, nizozemský, nórsky, pandžábsky, paštský, perský, poľský, portugalský, rómsky, rumunský, ruský, sinhálsky, slovinský, španielsky, srbský, švédsky, taliansky, tádžický, thajský, turecký, ukrajinský, urdský, vietnamský

NEÚRADNÉ PREKLADY

správy, zápisnice, lekárske správy, návody, referáty, prednášky, propagačné materiály, katalógy, brožúry, obsahy webových stránok, reklamné texty, jedálne lístky atď. 

Pri úradných a neúradných prekladoch sa cena určuje podľa jazyka.


O zistenenie nezáväznej cenovej ponuky nám môžete zaslať Váš dokument. Obratom Vám odpovieme.