Slovenský jazyk

začiatočníci A1

V našich kurzoch ťa naučíme komunikovať a porozumieť v slovenskom jazyku komunikačnou a plynulou formou. Kurzy sú určené pre zahraničných klientov, ktorí sa chcú rýchlo naučiť základy slovenského jazyka.

 • kurzy sú vedené dynamicky
 • vedú ich naši skvelí lektori
 • hodiny majú konverzačný štýl
 • pri výučbe používame modernú audio-vizuálnu techniku
 • v našej škole jazykové kurzy otvárame, nielen ponúkame 

ČO ZÍSKAŠ:

 • zbavíš sa strachu z komunikácie
 • budeš napredovať bez zložitej gramatiky
 • získaš ten správny prízvuk a rýchlosť konverzácie
 • s podpornými materiálmi pracuješ online
 • v skupine je max. 8 študentov
 • študovať môžeš 3 - 6 - 9 mesiacov

Typy kurzov

Klasický kurz - 2 x v týždni / 30 vyuč. hodín / 3 mesiace

                                          / 60 vyuč. hodín / 6 mesiacov

                                          / 90 vyuč. hodín / 9 mesiacov

Letný kurz - 3 x v týždni / 20 vyuč. hodín / 3 týždne