pokročilí - konverzácia

Aj teba už nebavia kurzy, kde rozpráva iba lektor a ty sa k slovu takmer nedostaneš! V našich kurzoch ťa naučíme komunikovať a porozumieť v anglickom jazyku komunikačnou a plynulou formou.  

 • kurzy sú vedené dynamicky
 • vedú ich naši skvelí lektori
 • hodiny majú konverzačný štýl
 • pri výučbe používame modernú audio-vizuálnu techniku
 • v našej škole jazykové kurzy otvárame, nielen ponúkame 

 • ČO ZÍSKAŠ:

  • zbavíš sa strachu z komunikácie
  • budeš napredovať bez zložitej gramatiky
  • získaš ten správny prízvuk a rýchlosť konverzácie
  • s podpornými materiálmi pracuješ online
  • v skupine je max. 8 študentov
  • študovať môžeš 3 - 6 - 9 mesiacov
  Mali by ste zvládať prítomné a minulé časy jednoduché a priebehové, jednoduchý a priebehový predprítomný čas, čas budúci a čas predminulý. Ďalej by ste mali ovládať najzákladnejšie modálne slovesá, rozdiely medzi počíteľnými a nepočítateľnými podstatnými menami, a pod. Tieto znalosti si v tomto kurze upevníte, ucelíte a prehĺbite. Súhrne sa zameriame na všetky časy prítomné, minulé a budúce a na rozdiely v ich používaní, na modálne slovesá, podmienkové vety, nepriamu reč atď. Na rôznych témach z každodenného života si budete môcť rozvíjať svoje znalosti v čítaní, písaní a posluchu. Vďaka konverzačným aktivitám si budete cvičiť a zlepšovať aj Váš hovorený prejav.


  Typy kurzov:

  Konverzácia - 2 x v týždni / 30 vyuč. hod / 2-4 mesiace / možnosť vymeškania hodín