Prihláška a testy

ONLINE prihláškaPri osobnej registrácii uhradí frekventant minimálne 20,00 € z celkovej sumy kurzu. Pri registrácií cez internet alebo telefonicky je potrebné uhradiť registračný poplatok tak, aby bol pripísaný na účet jazykovej školy najneskôr posledný deň zápisu jednou z foriem úhrad! Zvyšnú sumu kurzu frekventant uhradí najneskôr v deň začatia kurzu!

Spôsoby úhrady

Platba prevodným príkazom - v banke zadáte jednorázový platobný príkaz a uvediete Váš variabilný symbol (číslo prihlášky)

Priamy vklad - na účet v Prima banke

Hotovosť - platbu môžete uhradiť osobne na: Hlavnej ul. 17, Prešov

Prima banka: číslo účtu Prima banka: 

SK31 5600 0000 0088 7471 8001

variabilný symbol: číslo prihlášky, konštantný symbol: 0308